Nu finns en uppdaterad version av Advokatsamfundets kursprogram för våren 2014 på samfundets webbplats.

Programmet innehåller nu också kursnyheter för hösten 2014.

Advokatsamfundets kurser våren 2014