Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till

Rakel-konferens

tisdagen 8 april 2014 på Grand Hôtel i Stockholm.

I programmet:

Inledningstalare – Inledningstalare – Anders Dahlvigkoncernchef för The IKEA Group 1999–2009 och styrelseordförande i New Wave Group: Ledarskap i vår tid

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer och från januari 2015 regionpolischef för Region Mitt inom Polismyndighetens nya organisation: Utsatt ledarskap – att driva förändringsarbete i traditionella organisationer

Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, organisationen som 2002 tog emot det s.k. alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award: Ledarskap, kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor utifrån ett globalt perspektiv

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och managing partner vid Nord & Co Advokatbyrå samt ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd: Olika utmaningar under en advokatkarriär

Avslutningstalare – Ari Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys och författare. Med avstamp i sin forskning berättar han om hur vi fattar beslut – i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter – och hur vi kan göra det bättre.

Sista anmälningsdag den 1 april.

Läs mer om anmälan till Rakel-konferensen och om programmet i inbjudan!

Inbjudan till Rakel-konferensen 2014