Rättsliga biträdens ersättning för tidsspillan vid bilresa omfattar inte bara själva körningen, utan även tiden för att ta sig till och från bilen och att parkera den. Dessutom är det rimligt att starta resan i god tid för att vara på plats med marginal innan förhandlingen börjar. Det kommer kammarrätten fram till i ett beslut om överklagad ersättning för tidsspillan.

Ett offentligt biträde i ett LVM-mål yrkade ersättning för fem timmars tidsspillan som gällde hans resa mellan Eskilstuna och Linköping tur och retur. Men förvaltningsrätten tillerkände honom ersättning för bara fyra timmar. Biträdet överklagade beslutet och fick delvis rätt.

Kammarrätten skriver i sitt beslut: ”Vid beräkning av tidsspillan bör även den tid som går åt för att ta sig mellan kontoret och bilen respektive för att parkera bilen och därefter förflytta sig till domstolen beaktas. Detta gäller även motsvarande tid vid hemresan. Det är vidare rimligt att beakta att biträdet startar en bilresa i så god tid att han eller hon är på plats några minuter innan förhandlingen ska börja.”

Mot den bakgrunden tillerkänner kammarrätten biträdet ersättning för ytterligare trettio minuters tidsspillan.

Tidsspillan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk, enligt 2 § Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan (DVFS 2012:13).

(Kammarrättens i Jönköping beslut 24/2 2014 i mål nr 2644-13)