Rapporten “Rule of Law, Democracy and Legal Profession in the Afghan Context: Challenges and Opportunities” tar upp advokaternas roll i de utmaningar som uppstår i ett muslimskt land där uppfattningen om lag och demokrati är oklar och omstridd.

Enligt rapporten väger traditionerna tyngre än den nya lagstiftningen och det traditionella rättssystemet är förhärskande i provinserna. Men det nybildade advokatsamfundet, Afghan Independent Bar Association (AIBA), som har fått allt fler medlemmar, spelar en viktig roll för att främja positiva attityder till rättsstaten och en fungerande demokrati. AIBA har bland annat börjat uttala sig om kontroversiella frågor som en oberoende röst i Afghanistan.

Rapporten har skrivits av Dr Philip Tahmindjis AM, som arbetar på International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI). Han har lett projektet för att etablera Afghanistans första advokatsamfund, Afghan Independent Bar Association (AIBA).

– Demokrati ses ofta som en ideologi från västländerna. Fundamentalisterna som betecknar själva demokratiseringen som anti-muslimsk utnyttjar det här till fullo, säger Dr Philip Tahmindjis och tillägger;

– Vad vi kan lära oss av detta är att den internationella interventionen i Afghanistan måste ha en nyanserad och sofistikerad inställning, som uppmuntrar uppkomsten av idéer som accepteras av befolkningen och inte bara av ”fredsbyggarna”.

Dr Philip Tahmindjis berättar också att när IBAHRI började arbeta i Afghanistan 2004 existerade inte ordet ”advokatsamfund” på något av de två största språken.

 

Läs rapporten