Advokatsamfundet har mottagit ett stort antal förfrågningar rörande en advokats delaktighet i sajtens Lexbase.se verksamhet. I anledning härav får generalsekreteraren meddela följande:

”Jag har redan under gårdagen initierat ett ärende och tillskrivit den berörde advokaten med begäran om yttrande över vissa frågor som Advokatsamfundet har.”