I samband med att användandet av internet och sociala medier ökar, så upplever Polisen också att it-relaterade brott blir fler, skriver Rikspolisstyrelsen på polisens webbplats.

– Det pågår just nu ett intensivt arbete inom Polisen för att förbättra möjligheterna att hantera och utreda it-relaterad brottslighet. Utbildning och metoder behövs för att utveckla arbetet inom detta område, säger Ulrika Sundling, som är kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen har genomfört ett arbete med att se över utvecklingsbehovet inom internetrelaterad brottslighet där det framgår att åtgärder behövs.

Det handlar bland annat om en allmän översyn av utbildningar för att tydligare beakta it-brottsperspektivet. Dessutom pågår ett arbete med att kartlägga förutsättningarna för ett nationellt polisiärt it-brottscentrum för samordning och stöd.