Intervjun gjordes på fredagen med anledning av att stödet för en samtyckeslag ökar i riksdagen. I nuläget är det bara moderaterna som står fast vid sitt nej till en ändring av lagen. På fredagen föreslog socialdemokraterna i justitieutskottet en ny parlamentarisk kommitté som bland annat ska titta på frågan om samtycke igen.

Advokatsamfundet är motståndare till en ny lag, vilket framkom i yttrandet över Sexualbrottsutredningens förslag 2011. Bengt Ivarsson sa i Ekot att det finns andra sätt att öka uppklarningsprocenten för anmälda sexbrott.

– För att få en bättre uppklarningsprocent tror jag att man kan göra mycket inom polisen och där har man redan dragit igång ett arbete för att förbättra metoderna när det gäller utredningar av sexbrott.

 

Lunchekot den 24 januari (inslaget börjar efter 17 minuter och 45 sekunder)

Advokatsamfundets yttrande över Sexualbrottsutredningens förslag