En internationell konferens med rubriken Child-Friendly Justice: What It Means and How It Is Realized äger rum på Stockholms universitet den 16–18 maj.

Konferensen hålls med anledning av att det är 25 år sedan FN:s barnkonvention antogs. Syftet med konferensen är att utvärdera vilken effekt barnkonventionen har fått när det gäller att göra rättssystem mer barnvänliga.

Ett antal av världens ledande experter på området inom olika discipliner medverkar.

Program för konferensen

Information om anmälan till konferensen

Mer information på Stockholms barnrättscentrums webbplats