Den 30 januari besökte justitieminister Beatrice Ask och ett antal av Justitiedepartementets tjänstemän Sveriges advokatsamfund för att diskutera och utbyta information med Advokatsamfundets ledning.

Justitiedepartementet hos Advokatsamfundet 30 januari 2014
Representanter för Justitiedepartementet och Sveriges advokatsamfund på Advokatsamfundets kansli.
I främsta raden statssekreteraren Martin Valfridsson, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, justitieminister Beatrice Ask och Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.