Tulltjänstemannen som informerar om när tullstationen är obemannad och polisen som läcker information om ett planerat tillslag. Den formen av korruption är inte så vanlig, men en enda tjänsteman kan ändå orsaka stor skada för samhället, skriver Brå.

Rapporten ”Korruption i Myndighetssverige – otillåten påverkan mot insider” handlar främst om vänskapskorruption, som ibland kombineras med direkta mutor. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndigheter bättre ska kunna skydda sig mot insider.

Undersökningen baseras på en genomgång av ärenden, intervjuer med myndighetspersoner och gärningspersoner samt seminarier med myndighetspersoner. Intervjuerna med myndighetspersoner har genomförts på Polisen, Försvarsmakten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogden och Arbetsförmedlingen.

 

Läs rapporten ”Korruption i Myndighetssverige – otillåten påverkan mot insider”