Framsida Advokaten 1/2014

När samhället tar ett barn

Tvångsomhändertagande av barn är ett av de största ingreppen en stat kan göra i en familj och måste omgärdas av största möjliga rättssäkerhet. Omhändertagandena styrs av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ska garantera rättssäkerheten. Men socialtjänstens utredningar har ofta brister. Barnens och föräldrarnas åsikter beaktas inte alltid och lagen är inte heller anpassad till nya kunskaper och ett samhälle i snabb förändring.

Läs mer

Politiskt ledarskap

Allt här i världen handlar inte om pengar! Ibland måste man engagera sig även för annat än jobbskatteavdrag. Till exempel för rättsstaten, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i sin ledare som tar upp de stora rättspolitiska frågorna inför valet 2014.

Läs mer

Bassiouni tog emot Stockholm Human Rights Award

Professor M. Cherif Bassiouni, världsledande expert på krigsbrott och den internationella straffrättens gudfader, mottog priset i Stockholm den 26 november. I en intervju med Advokaten beskriver han när det gäller mänskliga rättigheter och den internationella straffrätten.

Läs mer

Att hämnas för brottsoffrets räkning

Advokat Olof Öhlén reflekterar över hämndens funktion och uppgift i rättsväsendet. Han beskriver hur hämnden finns närvarande på olika sätt i olika rättsväsenden, även det svenska.

Läs mer

Skatteverket förlorar mot PWC

Förvaltningsrätten i Stockholm har genom en dom meddelad den 3 december underkänt Skatteverkets bedömning i fråga om marknadsvärdet på aktierna i PWC.

Läs mer