Den fjärde upplagan av Advokatdagarna äger rum den 6–7 november 2014 på Grand Hôtel i Stockholm.

Advokatdagarna 2013 samlade över 600 deltagare till mer än 40 seminarier och föreläsningar.

Mer information om Advokatdagarna via e-post kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.

Välkommen!