Den 28 januari beslutade Europadomstolen att Irland har brutit mot artikel 3, förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling, och artikel 13, rätt till effektivt rättsmedel, eftersom staten inte skyddade en nioårig skolflicka från att 1973 bli utsatt för upprepade sexualbrott av en lärare på en statligt finansierad katolsk privatskola och inte heller gett henne rätt i denna fråga i domstol.

Europadomstolen kom fram till att det var statens skyldighet att skydda barn mot misshandel. Den irländska staten har inte levt upp denna skyldighet eftersom den trots att den måste ha känt till dessa missförhållanden fortsatte att låta katolska privatskolor ha ansvar för utbildningen av den stora majoriteten av irländska barn utan att upprätta någon form av effektiv statlig kontroll.

Fram till 1970-talet anmäldes över 400 fall av misshandel av barn bara i den aktuella skolan, Dunderrow National School, som ägdes av Catholic Diocese of Cork and Ross. Kvinnan, vars fall togs upp Europadomstolen och som nu är medelålders, blev 1973 utsatt för ett antal sexualbrott av sin lärare. Hon gjorde ingen anmälan, men när polisen kontaktade henne och ett antal tidigare elever 1997 i samband med en annan polisutredning gjordes anmälningar av 21 tidigare elever mot den aktuella läraren som anklagades för 386 sexualbrott. Han erkände sig skyldig till ett stort antal av brotten och dömdes till fängelse.

Kvinnan, som under sitt liv lidit av psykiska problem, ansökte 1998 om skadestånd hos den irländska brottsoffermyndigheten och fick cirka 54 000 euro. Senare samma år stämde hon läraren, dåvarande utbildningsministern, irländska staten och riksåklagaren och hävdade att hennes skador orsakats av misshandel och sexuella övergrepp. Hennes argument var att irländska staten hade underlåtit att leva upp till sitt ansvar och vidta åtgärder för att förebygga och förhindra systematisk misshandel.

En domstol dömde 2006 läraren, som förgripit sig på kvinnan, till att betala ett skadestånd om cirka 305 000 euro. Men Högsta domstolen avslog 2008 hennes begäran om att staten skulle ta sitt ansvar. Kvinnan gick då vidare och anmälde saken till Europadomstolen 2009. 

 

Läs domen