Ansökningsavgifterna till domstolarna höjs från och med den 1 juli.

För familjemål, äktenskapsskillnad och allmänna domstolsärenden höjs ansökningsavgiften från 450 kr till det dubbla, 900 kr. Ansökningsavgiften 900 kr gäller också för stämningsansökan i tvistemål som rör ett krav under 22 200 kr (ett halvt prisbasbelopp).

För tvistemål som rör ett krav över 22 200 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. Där blir alltså ansökan om stämning mer än 6 gånger dyrare än tidigare.

Också för ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion är den nya avgiften 2 800 kr.

Från och med den 1 juli tar tingsrätten ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften är 600 kr eller 2 500 kr.

Fullständig information om avgifterna finns i avgiftsförordningen (1987:452).