Advokaten nr 5/2014

Årets valdebatt öppnar för populism

Rättsfrågorna lös med sin frånvaro i debatten inför EU-valet, vilket är en paradox med tanke på den betydande roll som juridiken har i unionen. Även i Sverige har juridiken fått en allt viktigare roll och inför riksdagsvalet 2014 finns många angelägna rättsfrågor att debattera.

Läs mer

Om homofobi, diskriminering och den öppna debatten

Lagar som diskriminerar homosexualitet bidrar istället till spridningen av HIV, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Ny handbok för häktespersonal vid advokatbesök

Advokatsamfundet och Kriminalvården har tillsammans utformat nya handlingsregler för advokaters besök i häkten. Reglerna finns i en ny handbok för häktespersonalen.

Läs mer

Gästkrönika: Att skydda den svenska demokratin är det finaste uppdrag man kan ha

Vi är beroende av allmänhetens förtroende. Ett förtroende som rör både vår förmåga att klara av vårt uppdrag, men också ett förtroende för att de verktyg vi har till förfogande uppfattas som rättssäkra, skriver Anders Thornberg, säkerhetspolischef.

Läs mer

Så kan världens rättssystem anpassas bättre till barnen

Advokaten rapporterar ingående från den internationella konfererensen ”Child-friendly justice: What it means and how it is realized” vid Stockholms universitet.

Läs mer