Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Justitieutskottets utfrågning om datalagringsdirektivet

Den 24 juni höll justitieutskottet en öppen utfrågning med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet. Se utfrågningen på SVT Forum.

De medverkande var före detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher och professor Iain Cameron som var utredare i Utredningen med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju2014/3010/P), Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby, polisöverintendent Per Wadhed från Rikskriminalpolisen, de båda näringspolitiska experterna Kajsa Frisell och Nils Weidstam som representerade IT- och telekomföretagen.

Se utfrågningen via riksdagens SVT Forum.