De medverkande var före detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher och professor Iain Cameron som var utredare i Utredningen med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju2014/3010/P), Post- och telestyrelsens generaldirektör Göran Marby, polisöverintendent Per Wadhed från Rikskriminalpolisen, de båda näringspolitiska experterna Kajsa Frisell och Nils Weidstam som representerade IT- och telekomföretagen.

Se utfrågningen via riksdagens SVT Forum.