Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kineser i Sverige för att studera rättshjälp

En delegation från kinesiska justitiedepartementet besökte den 24 juni Advokatsamfundet för att få information om den svenska rättshjälpen.

Delegationen besökte först Justitiedepartementet och därefter tog Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson emot gruppen i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm.

Besökarna från Kina intresserade sig för möjligheten att få rättshjälp utifrån den sökandes ekonomi, vad saken gäller och vilka rättsområden som omfattas. Vid mötet diskuterades också hur timkostnadsnormen, taxor i brottmål och rättegångskostnader fungerar.

Den kinesiska delegationen leddes av Sun Jianying, generaldirektör på avdelningen för arbetet med rättshjälp på kinesiska justitiedepartementet, och hennes fem kolleger.