Delegationen besökte först Justitiedepartementet och därefter tog Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson emot gruppen i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm.

Besökarna från Kina intresserade sig för möjligheten att få rättshjälp utifrån den sökandes ekonomi, vad saken gäller och vilka rättsområden som omfattas. Vid mötet diskuterades också hur timkostnadsnormen, taxor i brottmål och rättegångskostnader fungerar.

Den kinesiska delegationen leddes av Sun Jianying, generaldirektör på avdelningen för arbetet med rättshjälp på kinesiska justitiedepartementet, och hennes fem kolleger.