Advokatsamfundet har av advokater över hela landet under en längre tid uppmärksammats på lagstridiga rutiner och olämpligt bemötande av advokater i samband med deras besök av klienter på häkten. Samfundet har därför vid flertalet tillfällen tillskrivit både Kriminalvårdens ledning och de häkten som klagomålen har avsett. Mot denna bakgrund har Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg tagit initiativ till ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Kriminalvården för att förbättra rådande förhållanden.

Nu har Advokatsamfundet och Kriminalvården lyckats slå fast vissa handlingsregler för advokatbesöken, något som dokumenterats i häktespersonalens handbok med interna föreskrifter för bland annat advokatbesök på häkten.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn, som har lett förhandlingarna för Advokatsamfundets räkning, är övertygad om att de fastslagna reglerna kommer att förbättra försvarsadvokaters vardag avsevärt.

– Det är dock viktigt att advokater själva vidtar sådana åtgärder som gör att besöken avlöper så smidigt som möjligt, till exempel föranmäler sina besök när detta är möjligt, säger Johan Sangborn.

Rutinerna för advokatbesök på häkte finns på sidorna 20–23 i handboken, som finns i PDF-format på Advokatnätet.