Advokatsamfundet har under perioden den 5 juni t.o.m. den 11 juni 2014 implementerat ett nytt och mer användarvänligt IT-system för medlems- och kursadministration. Detta innebär att delar av hemsidan, särskilt vad avser Advokatsamfundets utbildningsverksamhet samt de möjligheter våra medlemmar har att administrera egna eller byråns uppgifter och kursanmälan för medlemmar, förändrats dels till utseende, dels till viss del också till funktion.

Nya anvisningar för t.ex. begäran att ändra uppgifter i matrikel m.m. finns på Advokatnätet. Medlemmar kan även för hantering och frågor beträffande ändringsbegäran, matrikeluppgifter etc. kontakta registraturen via registrator@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.

Det går bra att kontakta Advokatsamfundets utbildningsavdelning via kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00 för frågor relaterade till samfundets utbildningsverksamhet eller för kursanmälan.

För frågor av ren teknisk natur, kontakta Stefan Westlund via stefan.westlund@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.

För frågor beträffande hemsidan, kontakta Magnus Andersson via magnus.andersson@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.

För frågor av övergripande natur, kontakta Anna Fridh Welin, styrelsens sekreterare och projektledare för implementeringen av det nya systemet för medlems- och kursadministration, via anna.fridhwelin@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.