Sveriges advokatsamfund har kontaktats av Paris advokatsamfund och erbjudits möjligheten att nominera en eller två personer som kandidater till de 50-talet platser för utbildning och arbete på advokatbyråer i Paris som yngre advokater i EU:s medlemsstater erbjuds under oktober och november 2014.

Den första månaden (oktober) kommer deltagarna att få utbildning om det franska advokatetiska regelverket och annan reglering som rör advokater. Utbildningen sker på École de Formation du Barreau och undervisningen hålls av några av Frankrikes bästa advokater och andra framstående jurister. Under november månad får deltagarna sedan möjlighet att arbeta tillsammans med franska kollegor på de mest framstående advokatbyråerna i Paris.

Kvalifikationskraven är följande:

  • Vara advokat
  • Inte vara äldre än 40 år
  • Tala franska obehindrat
  • Ha erforderlig ansvarsförsäkring

De ansökningshandlingar som ska skickas in till Sveriges advokatsamfund är;

  • Ansökan och kort presentation av sökanden på franska
  • CV på franska
  • Intyg om att sökanden är ledamot i Sveriges advokatsamfund (utfärdas av samfundet)
  • Fotografi på sökanden

Paris advokatsamfund står för kostnaderna för utbildningen och praktiktjänstgöringen. Deltagarna måste dock själva stå för rese- och boendekostnader. Det finns dock enligt Paris advokatsamfund ibland möjligheter att av Frankrikes ambassad här i Stockholm erhålla ett engångsstipendium som täcker delar av vistelsen i Paris. Kontakten med ambassaden ansvarar den sökande själv för.

Paris advokatsamfund vill ha in förslagen på kandidater redan i slutet av juni, varför ansökningar måste ha kommit in till Sveriges advokatsamfund senast den 26 juni 2014, kl. 12.00. Ansökningar skickas med e-post till Anna Gustafsson på Advokatsamfundets kansli, anna.gustafsson@advokatsamfundet.se.

Ansvarig för nomineringen av svensk/a deltagare är ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn som också är chef för internationella frågor på Advokatsamfundet.