Vissa länder har infört särskilda tortyrbrott i nationell lag. Bland annat mot den bakgrunden finns det skäl att låta en särskild utredare göra en bedömning, enligt departementet.

Oavsett vilken bedömning utredaren gör i fråga om behovet ingår det även i uppdraget att lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att införa ett särskilt tortyrbrott.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Även om det inte finns något särskilt tortyrbrott är tortyr redan förbjudet enligt svensk lag och Sverige tillrädde redan 1986 FN:s tortyrkonvention. Sverige uppfyller konventionens krav på kriminalisering genom ett flertal bestämmelser i bland annat brottsbalken.

I den kommande lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser har tortyr uttryckligen införts som ett brott mot mänskligheten och som en krigsförbrytelse.