CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har antagit en ny vägledning om företagens samhällsansvar (CSR) vid advokatverksamhet. Den första vägledningen (Guidance I) antogs den 7 februari 2013. Den nya vägledningen, Guidance II, fördjupar frågorna om varför advokater och advokatsamfund behöver vara medvetna om CSR-frågor, om vilka utmaningar de innebär och om hur den framtida utvecklingen kan se ut.

CCBE:s vägledning betonar att CSR-regler för advokater särskilt måste beakta advokatrollens särdrag.

CCBE:s Corporate social responsibility and the legal profession – Guidance II (engelska)