Sista anmälningsdag till nätverket Hildas och Advokatsamfundets årliga Rakelkonferens är den 1 april.

Rakelkonferensen brukar vara mycket uppskattad både vad avser kvaliteten på föredragshållarna och möjligheten att nätverka med andra kvinnliga jurister inom rättsväsendet och advokatkåren.

Nedan finns programmet i PDF-format för 2014 års Rakelkonferens den 8 april, som samlar kvinnliga jurister från hela rättsväsendet för inspiration och gemenskap under tema ledarskap, karriärsval och beslutsfattande.

Program för Rakelkonferensen 2014

Ur programmet:

Inledningstalare – Anders Dahlvig, koncernchef för The IKEA Group 1999–2009 och styrelseordförande i New Wave Group: Ledarskap i vår tid

Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer och från januari 2015 regionpolischef för Region Mitt inom Polismyndighetens nya organisation: Utsatt ledarskap – att driva förändringsarbete i traditionella organisationer

Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, organisationen som 2002 tog emot det s.k. alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award: Ledarskap, kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor utifrån ett globalt perspektiv

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och managing partner vid Nord & Co Advokatbyrå samt ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd: Olika utmaningar under en advokatkarriär

Avslutningstalare – Ari Riabacke, fil. dr i risk- och beslutsanalys och författare. Med avstamp i sin forskning berättar han om hur vi fattar beslut – i en snabbrörlig värld full av valmöjligheter – och hur vi kan göra det bättre.

Anmäl dig här!