I SVT:s Rapport den 19 november kritiserade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg Migrationsverkets sätt att använda språkanalyser i asylärenden. Språkanalyserna används som bevisning i frågan om från vilket geografiskt område en asylsökande kommer. De har uppmärksammats i medierna på senare tid sedan det har kommit fram att analyser har lett till felaktiga slutsatser i asylärenden.

Anne Ramberg vände sig emot Migrationsverkets metod att anlita en hemlig analytiker med kodnamn och använda analysen som bevis i migrationsprocessen utan möjlighet till insyn för den asylsökande.

– Språktesterna är relevanta. Det är därför de används. Och då är det nödvändigt att man som asylsökande också ska kunna konfrontera språkexperten, sa Anne Ramberg.

Rapports sändning 19/11 2014 kl. 19.30 (inslaget börjar 8.23 in i programmet.)