Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD ska pröva konkursförvaltares rätt till ersättning för fastighetsförsäljning

Prövningstillstånd om kostnader för försäljning av värdelös fastighet.

Har en konkursförvaltare rätt till ersättning för kostnader som har uppstått inför och vid försäljning av en fastighet som saknade värde? Det ska prövas av Högsta domstolen, som har meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om frågan. På fastigheten förvarades miljöfarligt avfall.

(HD:s mål Ö 3938-14)