Årets Stockholm Human Rights Award, det sjätte i ordningen, delades ut av Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg vid en stämningsfull ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen gick i år till den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem. Vid ceremonin hade cirka 600 personer samlats från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.

– Det är lovvärt att B'Tselem så outtröttligt har kämpat för att upprätthålla mänskliga rättigheter i en omgivning där dess kritik inte alltid har varit välkommen, sa Anne Ramberg.

Hagai El-Ad, verksamhetschef, och Salma a-Debʿi, fältresearcher, tog emot Stockholm Human Rights Award för B'Tselems räkning ur Anne Rambergs hand.
Hagai El-Ad, verksamhetschef, och Salma a-Debʿi, fältresearcher, tog emot Stockholm Human Rights Award för B'Tselems räkning ur Anne Rambergs hand.

– Nästan alla i vår region delar upp världen i judar och araber, vi och dom. Det mest slående med den breda människorättsgemenskapen är att vi delar upp världen annorlunda. ”Vi” är de som är hängivna våra värderingar och främjar dem. Och på sätt och vis finns inga ”dom”, för också de som inte håller med oss – till och med de som våldsamt motarbetar våra värderingar – ska åtnjuta samma rättigheter, sa Jessica Montell, tidigare verksamhetschef för B'Tselem.

– Jag, liksom vår personal och våra fältresearchers, är tacksam och djupt rörd över att B'Tselem har fått äran att ta emot priset. Det är ett kraftfullt budskap till stöd för mänskliga rättigheter i Palestina och Israel som stärker vår organisation, sa Hagai El-Ad, verksamhetschef för B'Tselem.

B'Tselems förra verksamhetschef Jessica Montell fick ett särskilt diplom.
B'Tselems förra verksamhetschef Jessica Montell fick ett särskilt diplom.

B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, dels sprida kunskap om deras rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Organisationen betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att rättigheterna måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund presenterade deltagarna i paneldiskussionen.
ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund presenterade deltagarna i paneldiskussionen.

Under ledning av Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, IBA, samtalade Hagai El-Ad och Jessica Montell från B'Tselem om utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Israel och Palestina.
Under ledning av Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association, IBA, samtalade Hagai El-Ad och Jessica Montell från B'Tselem om utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Israel och Palestina.

B'Tselems verksamhetschef Hagai El-Ad har bedrivit forskarstudier i astrofysik vid Harvard-universitetet.
B'Tselems verksamhetschef Hagai El-Ad har bedrivit forskarstudier i astrofysik vid Harvard-universitetet.

Jessica Montell var verksamhetschef för B'Tselem i tolv år.
Jessica Montell var verksamhetschef för B'Tselem i tolv år.

Mark Ellis är verksamhetschef för IBA.
Mark Ellis är generalsekreterare för IBA.

Sångaren Peter Jöback med pianisten Martin Östergren underhöll de inbjudna gästerna från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.
Sångaren Peter Jöback med pianisten Martin Östergren underhöll de inbjudna gästerna från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten. 

Över 600 personer samlades i Berwaldhallen för att delta i prisceremonin.
Över 600 personer samlades i Berwaldhallen för att delta i prisceremonin.