Tisdag den 25 november överlämnas Stockholm Human Rights Award 2014 till den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm.

B'Tselem grundades 1989. B'Tselems mål är att främja respekt för och säkerställa universella mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, att sprida kunskap till allmänhet och politiker och skapa en människorättskultur i Israel. B'Tselem deklarerar att alla israeler och palestinier har lika rättigheter, som både israeliska och palestinska myndigheter måste respektera.

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken 1:27: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”

International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund har instiftat Stockholm Human Rights Award. Organisationerna skriver om årets pristagare:

Det arbete människorättsförsvarare gör för att upprätthålla internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter över hela världen är oumbärligt, särskilt när de arbetar i en omgivning där regeringen i landet är fientligt inställd till kritik. Att främja mänskliga rättigheter inifrån det egna landet kräver en orubblig beredvillighet att utstå inrikes kritik, utan hänsyn till möjliga efterverkningar. Att upprätthålla integritet och värdighet är kärnvärden för försvar av mänskliga rättigheter. B'Tselem har riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena, fört offrens talan och utkrävt ansvar från myndigheterna. Det är lovvärt att B'Tselems så outtröttligt har kämpat för att upprätthålla mänskliga rättigheter i en omgivning där dess kritik inte alltid har varit välkommen.

Det är av det skälet B'Tselem har tilldelats Stockholm Human Rights Award 2014. B'Tselem är en av de unika organisationer som outtröttligt arbetar för att främja mänskliga rättigheter i kamp mot en majoritets mening.

B'Tselem har vunnit respekt och stöd både utanför och inom Israel genom åren. År 2011 bildade B'Tselem ett råd med offentliga, intellektuella och kulturella personligheter som Amos Oz, David Grossman, Gila Almagor,  Makram Khoury, Mordechai Kremnitzer och Ruth Dayan. B'Tselems oumbärliga arbete har vunnit respekt inifrån det israeliska parlamentet, knesset. Knessets förra vice talman Naomi Chazan har formulerat det: ”B'Tselem skyddar inte bara palestinier under Israels kontroll, utan skyddar också Israels demokrati.”