Nu är det klart vilka 25 personer som föreslås bli polisområdeschefer i den nya Polismyndigheten från den 1 januari 2015.

Jämfört med cheferna i de tidigare länspolismyndigheterna är avsikten att de nya polisområdescheferna ska kunna ägna mer tid och kraft åt polisens kärnverksamhet och mindre tid åt administration.

Det är 145 personer som har sökt uppdragen som polisområdeschefer. Efter tester och intervjuer finns en lista med förslag på 25 chefer. Den särskilde utredaren Thomas Rolén fattar formella beslut om anställningarna i den nya Polismyndigheten efter obligatorisk säkerhetsprövning.
Polisområdena motsvarar geografiskt dagens länspolismyndigheter i de flesta fall, med undantag för regionerna Stockholm, Väst och Syd.

I den nya polisorganisationen är avsikten att polisområdescheferna inte ska styra och leda gemensamma funktioner som personaladministration, ekonomi, inköp, lokaler, juridik eller kommunikation. Därmed ska de får mera tid än de tidigare länspolismästarna för att organisera det operativa polisarbetet.

Här är de tillträdande polisområdescheferna:

Region Nord

Polisområde Jämtland: Stephen Jerand, 59 år, polis
Polisområde Västerbotten: Lars Wahlberg, 50 år, polis
Polisområde Västernorrland: Stefan Liljenberg, 55 år, polis
Polisområde Norrbotten: Håkan Karlsson, 55 år, polis

Region Mitt

Polisområde Uppsala: Rickard Johansson, 58 år, polis
Polisområde Gävleborg: Lisa Ström, 58 år, chef inom Polisen
Polisområde Västmanland: Tjänsten lyses ut igen.

Region Bergslagen

Polisområde Örebro: Bo Andersson, 58 år, polis
Polisområde Värmland: Lars Wirén, 50 år, polis
Polisområde Dalarna: Lars Lindahl, 59 år, polis

Region Stockholm

Polisområde city: Christan Agdur, 56 år, polis
Polisområde nord: Christer Nilsson, 57 år, polis
Polisområde syd: Carolina Björnsdotter Paasikivi, 48 år, jurist
För Gotland utses en tillförordnad polisområdeschef under 2015 samtidigt som det utreds om Gotland ska fortsätta vara ett polisområde.

Region Öst

Polisområde Södermanland: Mikael Backman, 47 år, polis
Polisområde Östergötland: Robert Wallén, 42 år, personalvetare och polis
Polisområde Jönköping: Johan Norrman, 44 år, polis

Region Väst

Polisområde Göteborg: Erik Nord, 52 år, polis
Polisområde Älvsborg: Lena Matthijs, 49 år, polis, jurist och författare
Polisområde Fyrbodal: Gunilla Gevreus, 58 år, polis och telegrafist
Polisområde Skaraborg: Helena Trolläng, 40 år, jurist
Polisområde Halland: Mats Palmgren, 55 år, polis

Region Syd

Polisområde Malmö: Stefan Sintéus, 55 år, polis
Polisområde nordost: Patrik Oldin, 47 år, polis
Polisområde södra: Susanne Hagström Rosenqvist, 45 år, jurist
Polisområde mitt: Tomas Rosenberg, 45 år, polis och officer
Polisområde nordväst: Patric Heimbrand, 51 år, polis