Den 3 november inför Kronofogdemyndigheten ett nytt handläggningsstöd. Alla handlingar från konkursförvaltare och rekonstruktörer ska då ges in till Kronofogdens konkurstillsyn via en särskild e-tjänst. Men flera advokater avråder från att använda tjänsten.

– Jag kommer inte att använda tjänsten och jag avråder övriga advokater som är konkursförvaltare från att göra det. Det går inte att tvinga någon konkursförvaltare att göra på det här sättet. Det handlar ju om ingivande av handling och det kan man göra på vilket sätt man vill, säger Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

I dag skickas alla handlingar som rör en konkurs till Kronofogdemyndigheten, berörd tingsrätt, Skatteverket och borgenärerna i ett och samma mejl. Kronofogdemyndighetens nya tjänst innebär att konkursförvaltaren i stället för myndigheten ska sortera in handlingarna i digitala akter.

– Det kommer att ta mycket mer tid i anspråk än att skicka handlingarna med e-post. Konkurshanteringen blir därmed dyrare. Kronofogdemyndighetens kostnad för diarieföring vältras över på konkursförvaltarna och på dem som ska ha pengarna i en konkurs – banker, leverantörer och andra, säger Bengt Ivarsson och tillägger att enligt konkurslagstiftningen ska hanteringen vid en konkurs ske så förmånligt som möjligt för dem som ska ha utdelning. Kostnader som inte är nödvändiga ska hållas nere.

Per-Olof Lindh, enhetschef för konkurstillsynen på Kronofogdemyndigheten, tror tvärtom inte att den nya e-tjänsten kommer att bli mer tidskrävande än de metoder som i dag används för att ge in handlingar till konkurstillsynen.

– De flesta skickar i dag in handlingar med vanlig post. För dem blir det en tidsbesparing. Men det stämmer att man inte, som i dag, kommer att kunna skicka handlingar till tingsrätt, borgenärer och tillsynsmyndigheten samtidigt. I gengäld kan man i e-tjänsten skicka alla handlingar till tillsynsmyndigheten på en och samma gång. Jag tror inte att den oro som finns är befogad, säger han.

Diarieföring är en del av myndighetsverksamheten. Ytterligare ett problem med e-tjänsten som går under namnet Kontiki är, enligt Bengt Ivarsson, att det blir oklart vem som har ansvaret för diarieföringen om den sköts av konkursförvaltarna i stället för Kronofogdemyndigheten.

Det är heller inte möjligt att delegera myndighetsutövning som diarieföring utanför myndigheten utan lagstöd. Och någon lagändring har inte skett.

Ett annat problem som lyfts fram är att handläggarna måste logga in med sina privata e-legitimationer för att kunna använda e-tjänsten. Det finns inte någon e-legitimation som är kopplad till organisationen.

– Det är en integritetsfråga. Jag anser inte att vi kan kräva av våra anställda att de ska lagra kopior av sina privata e-legitimationer i byråns arbetsdatorer, som vid sjukdom och semester kanske bemannas av andra anställda och vikarier, säger advokat Peter Savin, som har skrivit den officiella kommentaren till konkurslagstiftningen.

Per-Olof Lindh ser däremot ingen anledning till oro.

– Det här är en bra och säker lösning för att kunna se vem som ger in handlingar i konkurserna. Jag är övertygad om att alla advokatbyråer har den säkerhet och den integritet internt som krävs. Jag tror att det är större risk att använda en e-legitimation hemma än i tjänsten.

Peter Savin understryker att det inte finns något lagligt stöd för att kräva att konkursförvaltare, rekonstruktörer och andra som arbetar med en konkurs på en förvaltares byrå ska ge in handlingar via e-tjänsten Kontiki.

– Det krävs förändringar i främst förvaltningslagen för att myndigheter på det här sättet ska kunna föreskriva annat sätt att inge handling än vad som hittills gäller. Enligt lag kan vi kommunicera med en myndighet via e-post, via lösbrev eller genom att lämna in en handling personligen, säger han.