I en artikel i dag den 15 oktober presenterar Svenska Dagbladet uppgifter från Kriminalvården om de tjugo personer som var häktade den 1 oktober och som hade den längsta häktningstiden. Enligt SvD:s sammanställning fanns minst tjugo män som hade suttit häktade mellan ett och fyra år. Fyra av dem hade varit häktade mer än 1 000 dagar.

Ett exempel i artikeln gäller en nu 24-årig man, som har suttit häktad 1 427 dagar, varav cirka 1 000 dagar med restriktioner.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger i en kommenterar till undersökningen att de långa häktningstiderna är omänskliga. Enligt Anne Ramberg är Sverige närmast unikt som tillåter så långa häktningstider och förenar dem med restriktioner.

– Det hör inte hemma i en rättsstat, säger Anne Ramberg i SvD.

I artikeln förklarar Anne Ramberg att hon önskar tidsgränser för häktningstiden. Tills det blir verklighet menar hon att domstolarna bör ställa högre krav på åklagarna och inte slentrianmässigt acceptera åklagarnas krav på häktning.

Sverige hör till ett fåtal länder i EU som inte har en lagreglering om den längsta tid en person får sitta häktad. Europarådet och FN:s tortyrkommitté har tidigare kritiserat långa häktningstider med restriktioner.

Artikeln i Svenska Dagbladet