På webbplatsen ageras.se marknadsförs en tjänst där bland annat advokater uppges kunna få tips om uppdrag mot betalning.

Advokatsamfundet har tagit del av information om tjänsten. Enligt Advokatsamfundet är det inte möjligt för advokater att använda den förmedlingstjänst som Ageras tillhandahåller, då tjänsten i flera avseenden inte är förenlig med god advokatsed.

Ageras har underrättats om Advokatsamfundets inställning.