Regeringen har i dag den 23 oktober utsett Catharina Espmark till statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Catharina Espmark var advokat 1997–2001 och har senare bland annat varit politiskt sakkunnig och planeringschef i Justitiedepartementet.