Familjerättskollegiet bjuder in till nytt möte tisdagen den 4 november 2014 kl. 18.00 på Piperska muren i Stockholm.

Föredragshållare är professorn i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, Maarit Jänterä-Jareborg.

Maarit Jänterä-Jareborg talar om EU:s nya arvsförordning samt EU-lagstiftningen på det familjerättsliga området.

Anmälan genom insättning av 500 kronor till Therese Ströms konto i Handelsbanken (6103) 709 347 308 senast den 28 oktober 2014.

Märk gärna betalningen med namn på deltagare och byrå.

Varmt välkomna hälsar programrådet.