Med förslagen vill regeringen stärka förutsättningarna för ideella organisationer, som till exempel brottsofferjourerna, att stödja brottsoffer. Ett annat syfte med förslagen är att forskningen på brottsofferområdet ska få bättre möjligheter till finansiering, framgår det av ett pressmeddelande.

Om förslagen genomförs beräknas brottsofferfonden få ytterligare 18 miljoner kronor per år. Totalt skulle fondens intäkter därmed uppgå till cirka 49 miljoner kronor.

Avgiftshöjningarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.