I kartläggningen har Polisen identifierat 55 områden i 22 städer där kriminella nätverk bedöms ha stort inflytande.  Områdena kännetecknas av att det finns strukturella problem och att den sociala utsattheten är stor.  Löst sammansatta nätverk av kriminella ungdomar får här en negativ inverkan på tryggheten och säkerheten.

–Det gör att Polisen får svårt att agera i området, lokala näringsidkare utsätts för påtryckningar och det förekommer skjutningar på öppen gata. Hot och våld används för att få vittnen att dra tillbaka vittnesmål och påverka allmänhetens vilja att samverka med Polisen mot de kriminella. Det blir därmed problem att klara upp brott, säger Lars Öjelind, biträdande chef för Rikskriminalpolisens underrättelsesektion, enligt ett pressmeddelande.

Underrättelsesektionen arbetar med att ta fram fler förslag till hur Polisen ska agera för att komma till rätta med de lokala kriminella nätverkens inflytande i lokalsamhällena. Arbetet kommer att presenteras tidigast nästa år. Men redan i dag konstaterar Polisen att det krävs samverkan med andra samhällsaktörer för att situationen i områdena förbättras.

Läs hela  rapporten: