Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Poster i kostnadsräkning var inte ”normalt rutinarbete”

Ett offentligt biträde vid migrationsdomstolen överklagade ett beslut om kostnadsräkning till Migrationsöverdomstolen, MiÖD, och fick rätt.

Migrationsdomstolen hade prutat på kostnadsräkningen då den ansågs innehålla kostnader för normalt rutinarbetet som ersätts av Migrationsverket. Men enligt MiÖD är inte åtgärderna som finns angivna på kostnadsräkningen, det vill säga 2,4 timmars nedlagd arbetstid avseende kontakter med klient och överläggning med klient inför överklagande, ”normalt rutinarbete som ersätts av Migrationsverket”. Ombudet beviljas därför ytterligare ersättning om 3 500 kronor för arbete och tolkutlägg.

Mål nr UM 5887-14