Åklagarmyndighetens riksenhet för polismål heter ”särskilda åklagarkammaren” från den 1 oktober. Det nya namnet infördes samtidigt som Åklagarmyndigheten fick en ny organisation.

Det främsta skälet för namnbytet är tydlighet. Med det nya namnet vill Åklagarmyndigheten att det ska framgå att det är åklagarverksamhet som bedrivs.

– Hittills har många blandat ihop oss med Polisens internutredningsverksamhet, vilket har skapat otydlighet. Man har därför också ibland ifrågasatt vår oberoende, säger särskilda åklagarkammarens chef, överåklagare Mats Åhlund.

Ett annat skäl för namnbytet är att åklagarkammaren inte bara utreder brott av poliser. I vissa fall utreder den också andra befattningshavare som åklagare, domare och riksdagsledamöter.

– Med namnbytet får vi en benämning som bättre beskriver ansvarsområdet för särskilda åklagarkammaren, säger riksåklagare Anders Perklev.

I alla utredningar där poliser misstänks för brott är åklagare vid särskilda åklagarkammaren förundersökningsledare, oavsett hur allvarligt det misstänkta brottet är.

Kammaren är direkt underställd riksåklagaren och leds av en överåklagare. Alla åklagare som arbetar där har lägst titeln chefsåklagare. Den ordningen har valts för att åklagarna där ska kunna arbeta skilt från den övriga åklagarverksamheten.

Särskilda åklagarkammaren har kansliort i Malmö. Åklagarna finns förutom i Malmö också i Stockholm, Göteborg och Umeå.