Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skadestånd för långsam handläggning i domstol

Justitiekanslern (JK) har beslutat att ett par får 15 000 kronor var i skadestånd för ideell skada. Skälet är att deras rätt till rättegång inom skälig tid har åsidosatts av Göteborgs tingsrätt.

 

Från det att den först utsatta huvudförhandlingen ställdes in tills en ny kallelse till rättgång skickades gick det två år utan att domstolen vidtog någon åtgärd i tvistemålet.  JK konstaterar att målet inte var särskilt komplext och att den långa handläggningstiden var ett brott mot artikel 6.1 i Europakonventionen.

 

JK-beslut från den 28 oktober 2014. Dnr 4157-14-40.