I rapporten ”Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption” konstaterar IBA att även om klimatförändringarna påverkar alla slår de oproportionerligt hårt mot de människor som har bidragit minst till dem. IBA anser därför att omedelbara insatser krävs för att de människor som drabbas av klimatförändringarna ska få bättre möjligheter till domstolsprövning och tillgång till ett bättre regelverk.

–Världen står inför sin största utmaning någonsin. Globaliseringen i kombination med klimatförändringarna är livsavgörande för vår framtid. Det saknas i dagsläget såväl regelverk som någon institution som kan utöva effektiv kontroll. Det handlar om planeten Jordens överlevnad, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som har ingått i den arbetsgrupp hos IBA som har tagit fram rapporten.

I över 50 rekommendationer uppmanar IBA världens ledare, politiker, advokater, företag, branschorganisationer, människorättsorgan, forskare samt privatpersoner att gemensamt vidta djärva åtgärder för att uppnå klimaträttvisa.

–Rapporten innehåller konkreta förslag om legala och institutionella reformer, företagens och särskilt de multinationella företagens ansvar – i syfte att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Rapporten är ett uttryck för att också advokater och andra jurister tar ansvar för att försöka medverka till att stoppa de utomordentligt allvarliga konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna, säger Anne Ramberg.

Ett av IBA:s förslag är att en ny universell mänsklig rättighet - rätten till en säker, ren, sund och hållbar miljö - får ett rättsligt erkännande. En annan rekommendation är att en ny struktur för tvistlösning vad gäller klimatfrågor bildas - bland annat föreslås att en ny internationell miljödomstol inrättas. Andra rekommendationer är att Världshandelsorganisationen (WTO) utfärdar riktlinjer, där staterna försäkras om att handelsrelaterade åtgärder som motiveras av klimathänsyn inte strider mot WTO:s handelsregler samt att ekonomiska subventioner omfördelas från fossila bränslen till klimatvänlig teknik. IBA rekommenderar även att företagen får ökade skyldigheter att känna till klimatförändringarnas inverkan på mänskliga rättigheter. Kraven på att företagen blir mer miljömedvetna föreslås öka liksom kraven på att de gör fler koncernövergripande mätningar av  utsläppen av växthusgaser.

Läs mer:

Läs hela rapporten: