IBAHRI har nyligen varit i kontakt med advokater i Sri Lanka som bekräftar att det är vanligt att de fåtal advokater som fortfarande är villiga att ta sig an politiskt känsliga fall eller människorättsfall utsätts för hot, övervaktas och får sina telefoner avlyssnade. I augusti kom även en rapport om att ordföranden för landets advokatsamfund hade hotats och stod under övervakning. IBAHRI uppmanar särskilt berörda myndigheter att snabbt utreda mordhoten mot de lankesiska advokaterna Namal Rajapakshe och Manjula Pathiraja. Enligt IBAHRI gick två oidentifierade maskerade män, varav en var beväpnad, in på de båda advokaternas kontor den 13 september. Advokaterna varnades för att ta sig an ”onödiga fall” – annars skulle de dödas.

–Tillsammans målar dessa händelser upp en oroväckande bild. Advokater som företräder klienter i politiskt känsliga mål eller förespråkare för mänskliga rättigheter och rättsäkerhet utsätts i allt större utsträckning för uppenbara hot. För att Sri Lankas medborgare ska kunna ha förtroende för rättsväsendet måste advokaterna skyddas och Sri Lankas myndigheter bör se till att de rapporterade fallen om hot utreds på ett effektivt sätt som är öppet för insyn, säger en av IBAHRI:s ordföranden Helena Kennedy QC i ett uttalande.