Medlingens dag äger rum den 13 november 2014 i Göteborg. Rubriken är ”Framgångsfaktorer för familjemedling och brottsmedling”.

Konferensen hålls i samarbete mellan Svenskt Forum för Medling och konflikthantering (SFM), Göteborgs stad och Centrum för konflikthantering i Göteborg.

Program för konferensen

Mer information på Medlingens dags webbplats

 

Föreläsare vid Medlingens dag 2014

Karen Kristin Paus, seniorrådgivare på sekretariatet för Norska Konfliktrådet.  Karen arbetar med information, utbildning och samordning kring medling vid brott och vid civila konflikter i Norge. Talade senast i år på den internationella konferensen European Forum for Restorative Justice, i Belfast. I Norge har konfliktråden funnits i offentlig regi sedan 1981, och sedan 2004 finns konfliktråd tillgänglig i alla kommuner. På Konfliktråden erbjuds medling som en metod för att hantera konflikter. Tjänsten är gratis och Konfliktråden skall kunna hanterar både tvistemål, där parter tar ett eget initiativ till medling, som vid grannkonflikter, familjetvister, ekonomiska frågor, skolkonflikter för att nämna några och vid brott då åklagarmyndigheten överföra fall till medling i stället för rättegång, så kallad medling vid brott. Konfliktråden skall även vara en instans dit medborgare kan vända sig för rådgivning och vägledning vid konflikter. Norge var föregångslandet till Sverige när lag om medling med anledning av brott (2002:445) utformades och trädde i kraft. Till skillnad från Norge så ersätter inte medling rättegången men kan ses som ett komplement.

http://www.konfliktraadet.no/

http://www.accentmagasin.se/forebyggande/konfliktrad-minskar-aterfall/

Hilary Linton, advokat och juris doktor och världsledande auktoritet inom familjemedling, hemmavarande i Toronto, Canada. Hilary har arbetat med familjerättstvister i domstol i 14 år och har en jur kand i ADR (Alternative Dispute Resolution) från Osgoode Hall Law School och är styrelseledamot i amerikanska APFM (Academy of Professional Family Mediators). Hilary har också verkat som professor i familjerätt och startade år 2001 Riverdale Mediation, en sammanslutning av jurister och socialarbetare. Hon förmedlar sin utbildning och sin yrkeserfarenhet genom sitt företag Riverdale Mediation, som är specialiserat på familjemedling och skiljedom, undervisning i medling och förhandling i teori och praktik, samt utbildning och konsultation för företag, myndigheter och privatpersoner inom familjemedling. I Riverdal Mediation samarbetar man tvärprofessionellt med medling, utbildning och föräldraskapssamordning för att skapa och leverera intelligent, interaktiv, högkvalitativ medling och utbildning. Och man har ett omfattande praktikprogram för att utbilda nästa generation av duktiga familjemedlare.

Läs gärna hennes artikel 'What is mediation?' http://www.mediate.com//articles/LintonHbl20140214.cfm

Vill du veta mer om Hilary Linton? Läs om henne och om hennes företag Riverdale Mediation: http://www.riverdalemediation.com/about-us/hilary-linton/


Seminarieledare på eftermiddagen:

Bernt Wahlsten, är en av Sveriges främsta familjemedlare och lärare. Bernt är familjerättssocionom och verksam i Göteborgs stad sedan 1979, idag inom familjerätten på socialresursförvaltning.

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjeratt

 

Angeliqué Fors, brottsmedlare på Medlingsverksamheten i Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.  http://www.goteborg.se/medling

Yvonne Inge, förundersökningsledare vid ungdomspolisen i Göteborg och samordnare för ungdomspolisen i Göteborg kring medling vid brott upp till 18 år.  

Martin Ekelin, samordnare för ungdomsärenden på åklagarkammaren i Borås. Martin var även rådgörande vid åklagarmyndigheten framtagande kring RättsPM 2013:8 Medling vid ungdomsbrott – Åklagarens roll.

 

Thomas Jordan, universitetslektor forskare och lärare, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborg Universitet. Författare till ett flertal kursböcker inom konflikthantering och medling.

http://blog.perspectus.se/

http://www.socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt/