Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny blankett för ansökan om brottsskadeersättning

Det finns nu en ny blankett för att ansöka om brottsskadeersättning för personskada och kränkning.

Den nya blanketten är mindre omfattande och ska, enligt Brottsoffermyndigheten, vara överskådlig, enkel att fylla i och ge svar på grundläggande frågor. Syftet med den nya blanketten är att förenkla för brottsoffer att ansöka om ersättning.

Det går även att ansöka om brottsskadeersättning elektroniskt på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Se blanketten här: