Den nya blanketten är mindre omfattande och ska, enligt Brottsoffermyndigheten, vara överskådlig, enkel att fylla i och ge svar på grundläggande frågor. Syftet med den nya blanketten är att förenkla för brottsoffer att ansöka om ersättning.

Det går även att ansöka om brottsskadeersättning elektroniskt på Brottsoffermyndighetens webbplats.

Se blanketten här: