Efter det förra nämndemannavalet 2011 var nämndemännens medelålder 58,6 år. I samband med årets nämndemannaval vill regeringen att kårens medelålder sänkts. För att locka fler yngre till uppdraget gav därför regeringen i våras Domstolsverket i uppdrag att informera om vad nämndemannauppdraget innebär.

I annonser i dagspress och på Facebook uppmanar Domstolsverket dem som är intresserade av att bli nämndemän att anmäla sitt intresse via de politiska partierna på orten. Information går även ut till kommun- och landstingsfullmäktige. En annan del i kampanjen för att locka fler yngre till uppdraget är webbplatsen: bilnämndeman.se. Där finns information om vad uppdraget innebär i praktiken samt vilka nya villkor, krav och regler som gäller.

Nytt för i år är att lämplighetskraven på nämndemännen har skärpts. En nämndeman får inte vara försatt i konkurs och domstolarna kommer att begära ut utdrag ur belastningsregistret för valda nämndemän. Det har också blivit lättare för domstolarna att stänga av nämndemän från uppdraget om de anses vara olämpliga. En annan förändring är att nämndemännen i år endast väljs för ett år – från den 1 januari 2015 till och med den 21 december 2015. Syftet med förändringen är att tydligöra att nämndemannauppdraget inte är politiskt.

Läs mer: