En specialdomstol för familjemål med tillräckliga resurser är viktig för att säkra barnens viktiga roll i samhället. Det var professor Nahum Mushins slutsats vid Stockholms barnrättscentrums seminarium om att tillvarata barnets intresse i vårdnadsmål.

Nahum Mushin talade vid ett seminarium ordnat av Barnrättscentrum vid Stockholms universitet den 25 september i Advokatsamfundets lokaler. Rubriken var ”Children’s best interests in custody cases”.

Nahum Mushin
Professor Nahum Mushin

Nahum Mushin är professor vid Monash-universitetet i Australien. Under 21 år var han domare i Family Court of Australia, en federal domstol för familjerättsliga mål.

Professor Mushin beskrev systemet med en federal familjedomstol i Australien, som infördes 1976. När domstolen var som mest uppbyggt på 1990-talet hade den 52 domare, 8 juristregistratorer och ett antal andra registratorer som handlade mål, och anställda psykologer och socialarbetare som arbetade med utredningar, medling och rådgivning.

Efter ekonomiska neddragningar har domstolen i dag avsevärt färre anställda och mindre omfattande verksamhet.

I Australien kan domstolen i ett ärende förordna en oberoende barnadvokat, som inte formellt är barnets advokat. Den oberoende advokaten måste redovisa barnets inställning för domstolen, men är också skyldig att lämna ett eget, oberoende förslag.

Professor Mushin förespråkade varmt specialisering för alla inblandade yrkesgrupper inom familjerätten, från domare och advokater till socialtjänst och psykologer. Han menade att det lyfter upp familjerättens och barns rättigheter i rättssystemet. Nahum Mushins personliga uppfattning är att en specialdomstol för familjerättsliga mål, som får tillräckliga resurser, är viktig för att bekräfta barnens grundläggande roll i samhället.

Läs mer i Advokaten!