Människorättsorganisationen har dokumenterat hur flera regeringar under 2015 bröt mot internationell rätt i det egna landet. I minst 122 länder användes tortyr och annan förnedrande behandling eller bestraffning. Minst 30 länder tvingade olagligen tillbaka flyktingar till länder där de var i fara. Under årets som gick begick regeringar och väpnade grupper i minst 19 länder krigsförbrytelser och andra brott mot ”krigets lagar”.

En oroande trend är, enligt organisationen, att regeringar i allt större utsträckning angriper aktivister, advokater och andra som arbetar med att försvara mänskliga rättigheter.

-I stället för att erkänna den viktiga roll dessa människor spelar i samhället har regeringar avsiktligt bestämt sig för att kväva kritiken i det egna landet. De har brutit mot sina egna lagar i tillslagen mot sina medborgare, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty i ett pressmeddelande.

När det gäller Sverige tar Amnesty upp att det har förekommit erbjudande om att utföra så kallade ”oskuldskontroller” på vissa vårdcentraler. I rapporten nämns även att justitieombudsmannen (JO) har framfört skarp kritik mot polisdatabasen över romska personer. Organisationen noterar även förslaget om en ny lag, där tortyr kriminaliseras som ett särskilt brott – något som Sverige länge har kritiserats för att sakna.