Advokatsamfundets disciplinnämnd beslöt vid sitt sammanträde i dag den 18 februari 2016 att utesluta Per Liljekvist, Stockholm, ur Advokatsamfundet. Disciplinnämnden förordnade att beslutet om uteslutning genast ska verkställas.

Skälen för disciplinnämndens beslut kommer att meddelas så snart det justerade protokollet från disciplinnämndens sammanträde föreligger.