I dag den 17 februari offentliggjorde Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) sin rapport från sitt senaste inspektionsbesök i Sverige i maj 2015.

I rapporten riktar kommittén kritik mot Sverige på flera punkter.

Kommittén beklagar att den trots 24 års dialog med svenska myndigheter inte ser några framsteg i fråga om den utbredda användningen av restriktioner för häktade i Sverige.

Kommittén rekommenderar Sverige att snarast se till att restriktioner för häktade bara används i undantagsfall och inte längre än absolut nödvändigt. Kommittén uppmanar också Sverige att radikalt förbättra de häktades möjligheter till aktiviteter.

Kommittén skriver i sin rapport att proceduren för att undersöka anhållna personer, i syfte att förebygga övergrepp från polisen, lämnar mycket att önska. Kommittén framhåller att Sverige måste se till att de frihetsberövade blir noga och systematiskt undersökta av kvalificerad sjukvårdspersonal när de kommer till polisarresten.

Kommittén är också bekymrad över att Sverige inte har gjort något för att genomföra de rekommendationer som den gjorde efter sitt besök i Sverige 2009. Det gäller frihetsberövades rätt att informera en utomstående om sin situation samt deras rätt till advokat och läkare.

Europarådets tortyrkommittés rapport om Sverige 2016