Kvällens gästtalare är advokat Lena Feuk.

Ämnet för kvällen är Att vara målsägandebiträde.

Lena Feuk arbetar i mycket stor omfattning med uppdrag som målsägandebiträde i alla typer av mål.
Praktiska ställningstaganden inom uppdraget, med utrymme också för diskussioner om juridiska krav.

Bindande anmälan sker genom inbetalning av 500 kr till Therese Ströms konto i Handelsbanken (6103) 709 347 308.

Senaste inbetalning den 29 mars 2016.

Märk gärna på betalningen med namn på deltagare och byrå.

Vid eventuella frågor kan ni kontakta Birgitta Hållenius.

Varmt välkomna hälsar programrådet genom

Birgitta Hållenius