Nu har Sveriges advokatsamfund anslutit sin databas med uppgifter om Sveriges advokater till EU-kommissionens söktjänst för advokater på den europeiska e-juridikportalen (Find a lawyer, FAL).

Med hjälp av tjänsten ”Hitta en advokat” på den europeiska e-juridikportalen kan man söka efter advokater i de flesta av medlemsländerna i EU och EES. Den som behöver advokattjänster i något av länderna kan använda 23 av EU-ländernas språk för att söka i advokatorganisationernas ledamotsdatabaser.

Från och med nu har också Sveriges advokatsamfund anslutit sig till söktjänsten.  Via e-juridikportalen kan man söka efter svenska advokater och efter advokater auktoriserade i andra europeiska länder som är verksamma i Sverige och registrerade hos Sveriges advokatsamfund. Man kan söka utifrån advokatens namn, ort, språk och verksamhetsinriktning.

– Det är glädjande både att svenska rättssökande som behöver utländsk juridisk expertis har möjlighet att söka efter advokater i andra länder i Europa och även att den rättssökande allmänheten i EU- och EES-länderna nu enklare kan finna advokater i Sverige, säger Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn, som har ansvarat för Advokatsamfundets arbete med FAL.

Tjänsten Hitta en advokat på den europeiska e-juridikportalen