Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 48, tillgänglig på webben.

Ur innehållet: CCBE-konferens om advokatyrkets framtid. CCBE stöder advokater i Kina. En dag till stöd för faroutsatta advokater. Europeiska advokatstiftelsen. Oskuldspresumtionen. Workshop om specialisering för advokater.

CCBE-Info nr 48 på engelska

CCBE-Info nr 48 på franska